سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هنگامی که نزد دانشمندی می نشینی، برای شنیدن حریصتر از گفتن باش وخوب گوش دادن را مانند خوب گفتن یاد بگیر و سخن کسی را قطع مکن . [امام علی علیه السلام]


ارسال شده توسط امید در 89/3/25:: 4:32 عصر

 

گل منحدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله شنیدم و آن را به همه کسانی که مسیر محبت الهی را در زندگی خویش و در ارتباط با دوستان خود پیش گرفته اند تقدیم می کنم. امیدوارم ما نیز بتوانیم این گونه باشیم:

انس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کندکه فرمود: هان شما را از مردمی که نه پیامبرند و نه شهید؛ لیکن روز قیامت بر منبرهایی از نور قرار دارند و پیامبران و شهیدان به منزلتشان نزد خداوند عز و جل رشک می برند ، با خبر کنم؟ اصحاب گفتند: آنان کیستند؟ فرمود: «الذین یحبّبون عبادالله الی الله و یحبّبون الله الی عباده» کسانی که بندگان خدا را نزد خدا محبوب می گردانند و خدا را محبوب بندگانش می گردانند و خیرخواهانه بر زمین گام می زنند . راوی گفت که پرسیدم : خدا را محبوب خدا می گردانند (روشن است) اما چگونه بندگان خدا را محبوب خدا می گردانند. فرمود: به آنان فرمان می دهند تا خدا را دوست بدارند و از آنچه خداوند ناخوش می دارد، بازشان می دارند و چون آنان از این آمران و نااهیان اطاعت کردند، خداوند دوستتشان خواهد داشت. به نقل از سایت محبت الهی