سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زن کژدمى است ، گزیدنش شیرین . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط امید در 88/2/9:: 9:36 صبح

گل هایی بر دیوارخدایا ! ما رودخانه ای هستیم که به دریا می پیوندیم.
امواج ما و ریزموج های ما همه ز توست

ما صاحب هیچ چیز نیستیم، پوچیم
مگر به برکت وجود تو.

آب های دریای ناپیدای کرانه ات شیرین اند؛
آب های وجودمان را که به سوی تو روان اند شیرین گردان
شهد و شکرت را در آن فرو ریز، تا وجودمان برای تو شیرینی یابد.
                                                                                 کریستینا روستی

Lord, We are rivers running to thy sea. Our wavese and ripples all derived from thee
A  nothing we should have, a nothing be. Exept for thee
Sweet are the waters of thy shoreless sea. Make sweet our waters that heste to thee
Pour in thy sweetness, that ourselves may be. Sweetness to thee 


کلمات کلیدی :